ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΗΔΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω & εγγεγραμμένο μέλος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Η Λήδα είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και εγγεγραμμένο μέλος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το έτος 2010. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Το Χρηματοοικονομικό & Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Απασχολείται από το έτος 2008αδιαλείπτως στην εταιρεία, όπου πραγματοποίησε αρχικά την άσκησή της και στην συνέχεια παρέμεινε ως δικηγόρος.

Στα πλαίσια της επαγγελματικής της δραστηριότητας, ασχολείται με υποθέσεις αστικού (ενοχικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο, μισθώσεις κλπ) και εμπορικού δικαίου (δίκαιο εταιρειών).

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά σε επίπεδο Proficiency, Γαλλικά σε επίπεδο SorbonneII, Ιταλικά σε επίπεδο Diploma di LinguaItaliana(livello B2)-Instituto Italiano di Cultura, ενώ είναι κάτοχος και του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)- ΥΠ.Ε.Π.Θ και Ισπανικά σε επίπεδο DiplomadeEspanolcomolenguaextranjera (Νivelintermedio)-InstitutoCervantes.

ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις και εγγεγραμμένο μέλος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Η Μαρία είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις και εγγεγραμμένο μέλος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το έτος 2014. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απασχολείται από το έτος 2012αδιαλείπτως στην εταιρεία, όπου πραγματοποίησε αρχικά την άσκησή της και στην συνέχεια παρέμεινε ως δικηγόρος.

Η Μαρία είναι δικηγόρος με πολυετή πείρα στη διεξαγωγή νομικής έρευνας (συμβουλευτική νομική αρωγή), στη σύνταξη νομικών εγγράφων και συμφωνιών και στην εκπροσώπηση πελατών στο δικαστήριο. Οι κύριοι τομείς της πρακτικής της απασχόλησης είναι το Αστικό και το Δημόσιο – Διοικητικό Δίκαιο. Ενδεικτικά όσον αφορά τον τομέα του Αστικού Δικαίου, ασχολείται με υποθέσεις Ενοχικού Δικαίου (αδικοπραξίες, αγοραπωλησίες, μισθώσεις κ.α.), Οικογενειακού Δικαίου (διαζύγια, διατροφές κ.α.), Εμπραγμάτου Δικαίου (προσβολές κυριότητας, νομής και κατοχής κ.α.), Κληρονομικού Δικαίου, με Συμβάσεις, Διαταγές Πληρωμής και Αναγκαστική Εκτέλεση. Όσον αφορά τον τομέα του Δημοσίου – Διοικητικού Δικαίου, ασχολείται με ενδικοφανείς προσφυγές, αιτήσεις θεραπείας και προσφυγές Ν. 1406/1983 κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης, με αιτήσεις ακύρωσης Ν. 702/1977 και ανακοπές κατά τον ΚΕΔΕ για υποθέσεις συναφείς με παραβάσεις και επιβολή προστίμων, δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, κοινωνική ασφάλιση, αδειοδοτήσεις και διαγωνισμούς, αυθαίρετα και πολεοδομία

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά σε επίπεδο Proficiency και Γαλλικά σε επίπεδο Delf.

ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΕΚΕΑ

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις και εγγεγραμμένο μέλος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Η Σοφία είναι Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις και εγγεγραμμένο μέλος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το έτος 2014. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2012. Είναι κάτοχος των Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών με κατεύθυνση αφενός το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία, αφετέρου την Εγκληματολογία.

Στα πλαίσια της επαγγελματικής της δραστηριότητας, ασχολείται με υποθέσεις του ποινικού δικαίου (αδικήματα του οικονομικού ποινικού δικαίου, αδικήματα περί τα υπομνήματα και αδικήματα των ειδικών ποινικών νόμων και πειθαρχική έκφανση αυτών, όπως πειθαρχικά δημοσίων υπαλλήλων και ένστολων, στρατιωτικών και κυρίως αστυνομικών), του αστικού δικαίου (οικογενειακό δίκαιο, μισθωτικές διαφορές, εμπράγματο δίκαιο, διαφορές από σύμβαση έργου, ευθύνη από δημοσιεύματα) και με τη διενέργεια ελέγχου τίτλων επί ακινήτων.

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά σε επίπεδο Proficiencyκαι Γαλλικά σε επίπεδο SorbonneII.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΛΗ

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και εγγεγραμμένο μέλος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Η Παναγιώτα είναι δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το έτος 2015. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2015. Είναι κάτοχος του Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο. Απασχολείται από το έτος 2015αδιαλείπτως στην εταιρεία, όπου πραγματοποίησε αρχικά την άσκησή της και στην συνέχεια παρέμεινε ως δικηγόρος.

Στα πλαίσια της επαγγελματικής της δραστηριότητας, ασχολείται ως εξειδικευμένη με υποθέσεις εργατικού δικαίου σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και με υποθέσεις αστικού δικαίου (αγωγές προσβολής προσωπικότητας από δημοσιεύματα, υποθέσεις κληρονομικού και ενοχικού δικαίου), του δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης (ιδίως ανακοπές κατά της εκτέλεσης, ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, έκδοση διαταγών πληρωμής και διαχείριση κόκκινων δανείων).

Γνωρίζει άρισταΑγγλικά σε επίπεδο Proficiency, Γαλλικά σε επίπεδο DALFC1 και Ισπανικά σε επίπεδο DELE B2.

ΠΑΡΙΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΜΗΣ

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις και εγγεγραμμένο μέλος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Ο Πάρις Τσάμης έχει γεννηθεί στην Αθήνα το 1991. Είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις, εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το 2014. Αποφοίτησε το 2012 από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2016 ολοκλήρωσε με επιτυχία το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Ποινικού Δικαίου με κατεύθυνση το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, χειρίζεται υποθέσεις ποινικού δικαίου πάσης φύσεως, ενώ έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδίκευση σε οικονομικά εγκλήματα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (μεταξύ άλλων απιστία, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων, φοροδιαφυγή). Ακόμη ασχολείται με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ευθύνης από δημοσιεύματα και το πειθαρχικό δίκαιο αστυνομικών υπαλλήλων.

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά σε επίπεδο Proficiency, Γερμανικά σε επίπεδο SprachdiplomderKultusministerkonferenz (KMK) και Γαλλικά σε επίπεδο Β2.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και εγγεγραμμένο μέλος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Ο Δημήτρης είναι δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το έτος 2021. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2018.Απασχολείται από το έτος 2018αδιαλείπτως στην εταιρεία, όπου πραγματοποίησε αρχικά την άσκησή του και στην συνέχεια παρέμεινε ως δικηγόρος.

Στα πλαίσια της πρακτικής του ως ασκούμενος και της μετέπειτα επαγγελματικής δραστηριότητάς του ως δικηγόρος, ασχολείται με υποθέσεις αστικού δικαίου (αναγκαστική εκτέλεση, διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών, μισθωτικές διαφορές, οικογενειακό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο και εμπράγματο δίκαιο), ποινικού δικαίου (εγκλήματα κατά της τιμής, εγκλήματα περί την υπηρεσία) και πειθαρχικού δικαίου (με εξειδίκευση στους δημοσίους υπαλλήλους και στους αστυνομικούς).

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Γερμανικά σε επίπεδο Proficiency και OSDZertifikat B2 αντίστοιχα.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΦΟΥΤΗ

Aσκούμενη δικηγόρος και εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Η Χριστίνα είναι ασκούμενη δικηγόρος και εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από τις 03/09/2019. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2019.

Στα πλαίσια της πρακτικής της ως ασκούμενη, ασχολείται και με υποθέσεις αστικού δικαίου (σύνταξη προτάσεων προς υποστήριξη και αντίκρουση δικογράφων καθώς και ενόρκων βεβαιώσεων, ενασχόληση με πτωχευτικό δίκαιο) και ποινικού δικαίου (σύνταξη μηνύσεων και εγγράφων εξηγήσεων).

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά σε επίπεδο Proficiency, Γαλλικά σε επίπεδο Delf Β1 και αγγλική νομική ορολογία (κάτοχος του διπλώματος “TOLES – AdvancedLegalEnglish ”).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΟΓΚΟΥ

Aσκούμενη δικηγόρος και εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Η Κωνσταντίνα είναι ασκούμενη δικηγόρος και εγγεγραμμένο μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από την 01/10/2020. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2020. Είναι απόφοιτος του Γενικού Λυκείου Χανίων με βαθμό απολυτηρίου 19,2.

Στα πλαίσια της πρακτικής της ως ασκούμενη δικηγόρος, ασχολείται με υποθέσεις ποινικού δικαίου (σύνταξη μηνύσεων και εγγράφων εξηγήσεων), αστικού δικαίου (σύνταξη προτάσεων προς υποστήριξη και αντίκρουση δικογράφων καθώς και ενόρκων βεβαιώσεων) και με τη διενέργεια ελέγχου τίτλων επί ακινήτων.

Γνωρίζει Αγγλικά σε επίπεδο Proficiency και είναι κάτοχος διπλώματος Level 1 της Σχολής Διαιτησίας Αντισφαίρισης Εθνικού Επιπέδου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Γραμματειακή υποστήριξη – οργάνωση.

Η Ανδριάνα Ανδριοπούλου είναι υπεύθυνη για την γραμματειακή υποστήριξη και εν γένει οργάνωση της εταιρίας.

Είναι αρμόδια για εξυπηρέτηση των εντολέων μας και τον πλήρη συντονισμό των ραντεβού των εντολέων με τους δικηγόρους.

Δικηγορική εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»