ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Iδρυτής, διευθύνων εταίρος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο Αθανάσιος Κανελλόπουλος είναι ιδρυτής, διευθύνων εταίρος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Κέρτεζη Καλαβρύτων.  Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1978. Ασκεί το δικηγορικό λειτούργημα ανελλιπώς από τον Μάρτιο του 1980, διατηρώντας αυτοτελές, ανεξάρτητο, οργανωμένο και πλήρως στελεχωμένο δικηγορικό γραφείο, το οποίο, εν έτει 2012 αποφάσισε να επεκτείνει, ιδρύοντας την δικηγορική εταιρία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

Η εξειδίκευση του κ. Κανελλόπουλου εστιάζεται πρωτίστως στο ποινικό δίκαιο και δη στα οικονομικά εγκλήματα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα(απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, φορολογικά αδικήματα, δωροδοκία, δωροληψία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, απιστία). Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα δε, ο κος Κανελλόπουλος έχει παραστεί άλλοτε ως συνήγορος του υποστηρικτή κατηγορίας και άλλοτε ως συνήγορος υπεράσπισης σε πολύκροτες ποινικές δίκες, με έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον.

Συγχρόνως, έχει πολυετή πείρα στους κλάδους του διοικητικού και δημοσίου δίκαιου με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις δημόσιες συμβάσεις, τους δημόσιους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες ως δικηγόρος επί έμμισθη παγία εντολή στον Ε.Ο.Τ. από το έτος 1984 μέχρι σήμερα και από το 2011 προήχθη στην θέση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. Όλα αυτά τα χρόνια, ως νομικός συμπαραστάτης του Ε.Ο.Τ., έχει χειριστεί μείζονος σημασίας θέματα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, όπως πάσης φύσεως συμβάσεις, δημόσιους διαγωνισμούς, εργασιακά θέματα υπαλλήλων κ.λπ.

Μεγάλη είναι επίσης η εμπειρία του κ. Κανελλόπουλου στο τομέα του πτωχευτικού δικαίου, αφού έχει διοριστεί από το Πτωχευτικό Δικαστήριο σύνδικος πτωχεύσεων ανωνύμων εταιριών. Υπό την ιδιότητα δε του Συνδίκου πτωχεύσεως είχε εκ του Νόμου τον αποκλειστικό χειρισμό όλων των εξωδίκων και κυρίως δικαστικών υποθέσεων της πτωχής, έχουσες γνωστικό αντικείμενο αστικού, εμπορικού και πτωχευτικού κυρίως δικαίου, συμπεριλαμβανομένης και της όλης διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως και επισπεύσεως δημόσιων αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητής & ακίνητης περιουσίας, προς είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της πτωχής εταιρίας.

Πέραν της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ως μάχιμος δικηγόρος, ο κύριος Κανελλόπουλος έχει ασχοληθεί εκτενώς με τον ευρύτερο χώρο του αθλητισμού, έχοντας εκλεγεί το έτος 2008 μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας (Ε.Ο.Ε.), στην οποία έχουν διατελέσει ως Πρόεδροι και μέλη άνθρωποι του πνεύματος και γενικά καταξιωμένα, επαγγελματικά και κοινωνικά άτομα. Εν συνεχεία, από το έτος 2009 μέχρι το έτος 2012 διατέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Marketing της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.). Ενώ, για την προσφορά του στον αθλητισμό, έχει τιμηθεί διά της εκλογής του ως αριστίνδην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, για τη χρονική περίοδο 2012 έως και 2016. Από τις θέσεις αυτές συνέβαλλε στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας μεταξύ όλων των αθλητικών φορέων και Ομοσπονδιών καθώς και στη σωστή διαχειριστική και διοικητική διαμόρφωση των θεσμών.

Επί σειρά ετών, έχει ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και συγκεκριμένα έχει κατ’ επανάληψη τιμηθεί από χιλιάδες συναδέλφους του δικηγόρους με την εκλογή του ως Μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 1993 μέχρι και το έτος 2014 και στον οποίο Σύλλογο έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος καθώς και Γενικός Γραμματέας. Στα πλαίσια αυτά, έχει λάβει πρωτοβουλίες σε κρίσιμα θέματα που απασχολούν το σύνολο του δικηγορικού κόσμου.

Μέχρι και σήμερα από όλες τις επαγγελματικές, κοινωνικές και συνδικαλιστικές θέσεις που κατείχε ή κατέχει υπερασπίστηκε, υπερασπίζεται και θα συνεχίζει να υπερασπίζεται το δικαίωμα του κάθε πολίτη να έχει τα δικά του πολιτικά, θρησκευτικά, κοινωνικά ιδανικά και φρονήματα. Σε όλες τις δραστηριότητές του, διέπεται από εντιμότητα, σεμνότητα,μετριοπάθεια και ευπρέπεια και απολαμβάνει της εκτιμήσεως σημαντικών προσωπικοτήτων της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.

Δικηγορική εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»