ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεία διαθέτει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών, οι οποίοι αξιοποιούνται κάθε φορά που απαιτείται. Στόχος μας είναι να εξασφαλίζουμε στον εντολέα μας μια ενιαία και συνολική παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η ομάδα των ειδικών με τους οποίους συνεργαζόμαστε αποτελείται από:

– Συμβολαιογράφους

– Δικαστικούς Επιμελητές

– Λογιστές και Φοροτεχνικούς

– Οικονομολόγους και Οικονομικούς Συμβούλους και Ορκωτούς Λογιστές

– Μεταφραστές

Δικηγορική εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»