ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και εταίρος της δικηγορικής εταιρείας

Ο Βασίλης είναι σήμερα Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και εταίρος της δικηγορικής εταιρείας. Είναι εγγεγραμμένο μέλος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το έτος 2019. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου το έτος 2017. Επίσης, είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναφορικά με τις μεταπτυχιακές του σπουδές, είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών των Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου GeorgeWashington των Η.Π.Α. και του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών. Έχει κάνει την πρακτική του άσκηση στον τομέα Διεθνών Σχέσεων στις Η.Π.Α. στον Ο.Η.Ε. και επιπλέον στο AmericanHellenicInstitute.

Στα πλαίσια της επαγγελματικής της δραστηριότητας, ασχολείται με υποθέσεις κυρίως του αστικού δικαίου (αστική ευθύνη, πάσης φύσεως συμβάσεις, όπως μίσθωσης, έργου, διεθνείς συμβάσεις, οικογενειακές διαφορές) και έτι περαιτέρω με το εμπράγματο δίκαιο (δίκαιο κτηματολογίου, χρησικτησία, αγοραπωλησίες και συμβάσεις, πραγματοποίηση και διενέργεια του απαιτούμενου νομικού ελέγχου για την ολοκλήρωση αυτών).

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά σε επίπεδο Proficiency και Γαλλικά σε επίπεδο DALF.

Δικηγορική εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»